Zrezygnuj z narzekania … skoncentruj się na 
  wdzięczności.

  Zrezygnuj z pesymizmu … stawaj się optymistą.
  Zrezygnuj z gorzkich sądów … myśl życzliwie.
  Zrezygnuj z nadmiernej troski …
  zawierz Opatrzności Bożej.

  Zrezygnuj ze zniechęcenia … bądź pełen nadziei.


Zrezygnuj z zawziętości … powróć do przebaczenia.
Zrezygnuj z nienawiści … odpłacaj dobrem za zło.
Zrezygnuj z negatywizmu … bądź pozytywny.
Zrezygnuj z gniewu … bądź cierpliwszy.
Zrezygnuj z małostkowości … stawaj się dojrzalszy.


                                                             Zrezygnuj ze smutku … raduj się pięknem,
                                                             które jest wokół ciebie.

                                                             Zrezygnuj z zazdrości … módl się o ufność.
                                                             Zrezygnuj z obgadywania … kontroluj język.
                                                             Zrezygnuj z grzechu … wracaj do cnoty.
                                                             Zrezygnuj ze zrezygnowania … WYTRWAJ!!!

Słowo bł. Edmunda

Każda dobra dusza
jest jako ta świeca,
która sama się spala,
a innym przyświeca.

Kontakt

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. im. bł. Edmunda Bojanowskiego

ul. Zjednoczenia 53

43-250 Pawłowice

Tel. 32/4722 262

W obiektywie