Historia pawłowickiej ochronki jest bardzo bogata i sięga czasów przedwojennych. W roku 1938,
w klasztorze służebniczek otworzono przedszkole. Organizatorką i kierowniczką przedszkola była SM. Dewota. Początkowo było to przedszkole prywatne, z którego korzystały najbiedniejsze dzieci, realizując w ten sposób myśl bł. Edmunda Bojanowskiego.
       Upaństwowienie przedszkola w Pawłowicach nastąpiło w 1939 r. tuż przed wojną. Od 1. 09.1945 r. – 1951 r. przedszkole było prowadzone przez SM. Notburgę.
       Zaś 1.09.1951 roku nastąpiło odebranie przedszkola. Kierownictwo nad państwowym przedszkolem objął Wydział Oświaty, wytypując świecką kierowniczkę placówki.
        22 października 1963 roku Władze Państwowe przeniosły Przedszkole z klasztoru do budynku dawnej starej szkoły. Z kolei w budynku klasztornym od kwietnia 1964 r zaczęła działać Apteka jako punkt pomocniczy dla chorych. Apteka prowadziła swą działalność przez 20 lat i 4.01.1984 r. „wyprowadziła” się z klasztoru.
      Już pół roku później, s. Paula rozpoczęła urządzanie „Ochronki dla dzieci”  w pomieszczeniach poaptecznych w efekcie czego 14.11.1984 r., w rocznicę urodzin bł. Edmunda, nastąpiło otwarcie ochronki. Ks. Dziekan G. Wochnik odprawił w naszej kaplicy Mszę św. za wszystkie dzieci, które do naszej ochronki będą chodzić i w intencji ich rodziców. Potem poświęcił pomieszczenia ochronki.
       15.11 pierwsza piątka dzieciaków przyszła do przedszkola, a zajmowała się nimi s. Jolenta. Już na koniec roku szkolnego do przedszkola chodziła dwudziestka dzieci.
       Od tego czasu ochronka  jest czynna a od stycznia 2015 funkcjonuje jako Niepubliczne Przedszkole im. bł. E. Bojanowskiego a siostry nadal posługują tym najmniejszym.

 

Słowo bł. Edmunda

Każda dobra dusza
jest jako ta świeca,
która sama się spala,
a innym przyświeca.

Kontakt

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. im. bł. Edmunda Bojanowskiego

ul. Zjednoczenia 53

43-250 Pawłowice

Tel. 32/4722 262

W obiektywie